Higieniczne i komfortowe nawilżanie

Higieniczne nawilżanie jest jednym z najważniejszych zagadnień w przemyśle klimatyzacyjnym. W pomieszczeniach, w których pracują i żyją ludzie, wilgotność powietrza powinna - z powodów zdrowotnych - wynosić od 45 do 55 %. W miejscach, w których poziom wilgotności jest zbyt niski, transfer tlenu z pęcherzyków płucnych do układu krwionośnego jest utrudniony. Skóra potrzebuje wysokiej wilgotności powietrza, aby pozostać nawilżoną. Błony śluzowe są narażone na wysychanie, a gdy do tego dochodzi system odpornościowy zostaje osłabiony. Rozwiązania techniczne i budowane mogą zapobiec konsekwencjom niedostatecznej wilgotności powietrza.
 
Część uwagi powinna też skupić się na higienie nawilżania. Kondensat musi być odprowadzany, aby zapobiegać wzrostowi mikrobów w wilgotnych warunkach. Z tego powodu podłogi central wentylacyjnych robatherm mają formę pochyłego dna. Nawilżacze zraszaczowe z obiegiem wtórnym stworzone przez robatherm, są wyposażone w komory ze stali nierdzewnej pokryte powłoką bakteriobójczą a także w systemy kontroli higienicznej oraz automatyczne systemy opróżniania, czyszczenia i osuszania nawilżaczy.
 
Z tych samych powodów nawilżacze wysokociśnieniowe bez obiegu wtórnego są zbudowane ze stali nierdzewnej. Dla zapewnienia optymalnej higieny nawilżacze parowe są w całości wykonane ze stali nierdzewnej.