Aplikacja "Mollier h,x"

Ogrzewanie, chłodzenie, mieszanie a także nawilżanie mają wpływ na stan powietrza; Aplikacja "Mollier h,x" pozwoli ci na szybkie określenie zmiany jego parametrów. Aplikacja oferuje nieporównywalnie więcej możliwości, niż zwykły wykres h,x.
Dane pogodowe mogą zostać pobrane na twój telefon z dowolnego miejsca na świecie, pozwalając na obliczanie, określanie lub porównywanie warunków klimatycznych. Istnieje także możliwość określenia rzeczywistego ciśnienia powietrza. Twój wykres h,x automatycznie dopasuje się do wprowadzonych przez ciebie danych.

 

 

 

Sprawdź liczne możliwości Aplikacji:
• Pobieranie danych pogodowych z całego świata
• Intuicyjna obsługa dzięki bezpośredniemu wyborowi punktu startowego na wykresie
• Wprowadzanie strumienia powietrza w celu określenia wydajności
• Przejrzyste zestawienie przebiegu procesu i zmian parametrów powietrza.
• Możliwość określenia warunków brzegowych dla temperatur i wilgotności
• Dowolność w określaniu parametrów komfortowych
• Przetwarzanie i przechowywanie licznych wykresów
• Umieszczanie kilku różnych strumieni powietrza na jednym wykresie
• Dowolność w przypisywaniu kolorów poszczególnym strumieniom powietrza
• Wprowadzanie rzeczywistego ciśnienia atmosferycznego
• Tworzenie plików PDF-file i wysyłanie ich e-mailowo