Projektowanie z BIM

W wielu krajach promowane przez przepisy modelowanie BIM zostało już oficjalnie zdefiniowane jako standardowa metoda projektowania. Badania dowodzą, że ponad 71% architektów, inżynierów i firm budowlanych w USA wdraża technologię BIM. Tymczasem w Wielkiej Brytanii BIM jest już uważany za standard w przetargach publicznych. Dane central wentylacyjnych robatherm umożliwiają integrację z systemem projektowania na różnych poziomach, a tym samym bardziej wydajne i łatwiejsze tworzenie projektów budowlanych.

Zintegrowane planowanie

Za pomocą obiektowych modeli budynków, BIM zapewnia duże ułatwienie podczas projektowania, tworząc zintegrowany proces obejmujący standardową bazę danych. Zamiast korzystać z wielu osobnych rysunków, informacje z różnych działów zostaną połączone we wspólny model.

BIM w wentylacji

W celu efektywnego projektowania oraz na żądanie, robatherm oferuje zaprojektowane centrale wentylacyjne (TrueCompact i TrueIndividual) jako obiekty BIM. Oprócz zestawu danych w formie geometrycznego rysunku CAD, otrzymają Państwo także dodatkową wersję obiektu BIM. Dane są udostępniane w formacie „*.ifc” „a także w formacie„ *.rfa ”(Autodesk Revit Family) opartym na VDI 3805.
robatherm łączy swoje bazy danych z informacjami dotyczącymi odpowiedniej centrali. Przykładowo, zawiera numer centrali umożliwiając identyfikację centrali w całym modelu BIM. Ponadto, obiekty BIM zawierają informacje dotyczące wydajności elektrycznej wentylatorów, co z kolei jest istotne dla innych branż projektowych.