ErP – zaostrzone wymagania dotyczące wydajności

W ramach Europejskiej Dyrektywy ErP 2009/125/EG (Energy-related-Products-Directive), zwanej także Dyrektywą Ekoprojekt, od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej central na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku central wentylacyjnych istotne jest także Rozporządzenie EC 1253/2014/EG, które weszło w życie 26 listopada 2014 r. W ramach tej dyrektywy od 1 stycznia 2016 r. w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) obowiązują nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej central.

Dyrektywa ErP dla systemów chłodniczych i pomp ciepła

Nowe rozporządzenie UE 2281/2016/UE dotyczy wielu różnych produktów (systemów chłodniczych, pomp ciepła itp.) i obowiązuje w europejskim regionie gospodarczym od 01.01.2018. Rozporządzenie określa nowe wymagania dla systemów chłodniczych i pomp ciepła i skupia się na nowych współczynnikach wydajności.

RLT-Geräte gemäß ErP-Richtlinie, Ökodesign-Richtlinie

Dyrektywa ErP 2281/2016/UE określa minimalne wymagania dotyczące rocznej wydajności użytkowania i przewiduje zaostrzenie wymagań w roku 2021.

RLT-Geräte gemäß ErP-Richtlinie, Ökodesign-Richtlinie

Przepisy UE 1253/2014/EC w sprawie urządzeń wentylacyjnych i 2281/2016/UE w sprawie nagrzewnic i chłodnic powietrza nadal dają powody do dyskusji i często powodują niepewność przy wdrażaniu w życie. robatherm intensywnie angażuje się w zagadnienie ErP, aby móc oferować kompetentne, bezpieczne i zgodne z prawem rozwiązania.