Wsparcie projektowania

Centrala wentylacyjna jest sercem układu wentylacji. Z tego względu podczas projektowania należy poświęcić szczególną uwagę takim aspektom, jak wymagania ogólne, warunki instalacji, architektura budynku, wydajność i moc, komponenty, jakość, wymiary, masa, układ sterowania, chłodzenie, normy, wytyczne i przepisy prawa (VDI 6022, DIN 1946, AHU Guideline, DIN V 18599, Energy Savings Ordinance, EEWärmeG).
Dobre rezultaty osiąga się wyłącznie z silnymi partnerami.
 
Klienci robatherm mogą liczyć na korzyści płynące z wieloletniego doświadczenia w budowaniu zróżnicowanych jednostek mających zastosowanie w przemyśle, w handlu oraz w obiektach użyteczności publicznej.
Skontaktuj się z kompetentnymi i doświadczonymi przedstawicielami robatherm w siedzibie w Burgau lub w swoim kraju.