Pomiary centrali w robatherm

Na życzenie, centrale wentylacyjne robatherm są szczegółowo sprawdzane w fabryce. Oznacza to, że ustalone parametry jednostki zostaną sprawdzone i zweryfikowane zgodnie z obowiązującymi standardami i wytycznymi. W fabryce w Burgau możliwe jest także zbadanie strumienia objętości powietrza zgodnie ze standardem AMCA.