Brak kondensacji na obudowie

Nawet w przypadku standardowych parametrów powietrza nawiewanego, na centralach wentylacyjnych przy złych warunkach pogodowych może zachodzić kondensacja. Niesprzyjające warunki - wysoka temperatura i duża wilgotność powietrza - zdarzają się coraz częściej, także w klimacie umiarkowanym. Dochodzi wówczas do kondensacji na obudowach słabo izolowanych central z mostkami ciepła.
To duży problem w centralach narażonych na działanie zimnego powietrza. Im większa różnica temperatur pomiędzy powietrzem wewnątrz centrali a otoczeniem, tym wyższe ryzyko kondensacji. Zimą sekcje powietrza zewnętrznego central wewnętrznych, latem sekcje umieszczone za chłodnicą w centralach zewnętrznych są narażone na kondensację.

Zagrożenia płynące z kondensacji powierzchniowej:

  • pogorszenie parametrów higienicznych ze względu na rozwój drobnoustrojów w środowisku wilgotnym
  • korozja i przedwczesne starzenie się komponentów powodowane korozjogennymi właściwościami kondensatu
  • uszkodzenia mechaniczne wywołane niszczeniem budynku przez skropliny

Norma DIN EN 1886 opisuje pięć klas służących rozróżnianiu mostków cieplnych występujące w centralach. Skłonność obudowy do kondensowania wzrasta znacząco od klasy TB1 do klasy TB5. Kondensacja będzie zachodziła o wiele szybciej przy obudowach o słabej klasie TB.
Nowa linia RM/RL robatherm jest najwyższej klasy TB1. Okna rewizyjne także otrzymały klasę TB1.