Antyseptyczna powłoka proszkowa.
Skuteczna ochrona.

Centrale wentylacyjne zmieniają parametry powietrza i zapewniają ich stabilność. Powłoki stosowane w centralach zawierają substancje aktywne wywierające negatywny wpływ na rozwój drobnoustrojów.

Aby powstrzymać narastanie biofilmu w centralach wentylacyjnych robatherm oferuje jednostki z trwałą i sprawdzoną powłoką proszkową. Zawiera ona składniki antyseptyczne.

Antyseptyczna powłoka proszkowa działa również na glony, grzyby (Candida Albicans) i pleśnie (Aspergillus Niger) w przeciwieństwie do powłok antybakteryjnych oddziałujących wyłącznie na bakterie (pneumococcus, staphylococcus, coli bacteria, MRSA).

Działanie składników jest oparte na jonizacji. Skutkuje ona upośledzeniem metabolizmu komórkowego, prowadzącym do śmierci drobnoustrojów. Rozrost biofilmu zostaje zahamowany.

Dzięki powłoce proszkowej, na powierzchni jednego centymetra kwadratowego, w ciągu godziny ginie 5 milionów bakterii. Trwałość antyseptycznej powłoki jest ważnym atutem w porównaniu do powszechnie stosowanych powłok z nanosrebra.