Sprawdzona efektywność energetyczna

W oczekiwaniu na europejską dyrektywę dotyczącą projektowania urządzeń pobierających energię (Dyrektywa Ekoprojekt), związek europejskich producentów EUROVENT oraz Niemiecki związek producentów central wentylacyjnych ustaliły metodologię oceny energetycznej central. Wpływ na wydajność ma dopasowanie wentylatora do silnika, prędkość powietrza w centrali oraz zastosowany odzysk ciepła.
Obie metody dążą do przejrzystości klasyfikacji. Etykiety energetyczne na centralach wentylacyjnych są źródłem wiedzy na temat uzyskanej klasy. To informacja dla projektantów, instalatorów, inwestorów i użytkowników.
Producenci wprowadzający etykiety przechodzą szereg procedur certyfikacyjnych i corocznych inspekcji ze strony urzędu dozoru technicznego (TUV). Metoda oceny central jest oparta o pomiary prowadzone na istniejących jednostkach oraz powielanie komponentów wcześniej sprawdzonych i certyfikowanych. Dzięki takim działaniom dane zawarte w oprogramowaniu projektowym są poprawne.

Klasy efektywności energetycznej EUROVENT

Europejski EUROVENT proponuje pięciostopniową klasyfikację w klasach od A do E. Metoda szacowania została opracowana w oparciu o normę DIN EN 13053.
Zużycie ciepła i energii elektrycznej jest szacowane na podstawie zapotrzebowania na energię pierwotną.

Klasy efektywności energetycznej według Niemieckiego związku producentów central wentylacyjnych

Metoda klasyfikacyjna Niemieckiego związku producentów central wentylacyjnych bazuje na trzech klasach A+, A i B. Metoda szacowania powołuje się na normę DIN EN 13053 oraz wytyczne Niemieckiego związku producentów central wentylacyjnych (AHU-Guideline 01). robatherm już teraz spełnia najsurowsze wymagania związku producentów, które weszły w życie w 2014 r.
Klasy efektywności energetycznej Niemieckiego związku producentów central wentylacyjnych to proste, powtarzalne i weryfikowalne kryteria oceny czynników wpływających na efektywność energetyczną.

Wiara w wydajność

Klienci robathermu mogą wybierać pomiędzy etykietą EUROVENT a etykietą AHU-Guideline 01 Niemieckiego związku producentów central wentylacyjnych.