Certyfikat higieniczności potwierdzający spełnianie wymagań VDI 6022

Podwyższone wymagania higieniczności dla systemów wentylacji i klimatyzacji są już dzisiaj standardem. Centrale w wykonaniu higienicznym znajdują zastosowanie m.in w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, produkcji półprzewodników, medycznym czy lotniczym, w skrócie - wszędzie tam, gdzie cząstki lotne mogą mieć istotny wpływ na jakość wytwarzanych produktów.

Centrale zgodne z VDI 6022

Centrale robatherm spełniają najwyższe standardy higieniczności. Doświadczenie robatherm w zakresie produkcji central o zwiększonych wymaganiach higienicznych przejawia się w szczegółach. Laserowo spawane tace ociekowe z powierzchnią o jednostronnym nachyleniu gładko przechodzącą w odpływ, co eliminuje możliwość zastoju skroplin. Gładkie wewnętrzne powierzchnie bez rowków i zagłębień w podłodze czy wygodny dostęp do wszystkich komponentów w celu swobodnej konserwacji.

Testowane, potwierdzone i certyfikowane zgodnie z najnowszymi wymaganiami.

Doskonałe właściwości higieniczne central robatherm zostały przetestowane i potwierdzone przez Niemiecki niezależny ośrodek badawczy - TÜV Süd. Podczas tego audytu wzięto pod uwagę nstępujące normy:
• Niemiecka DIN 1946-4: 2018-09
• Niemiecka VDI 6022-1: 2018-01
• Niemiecka VDI 3803-1: 2020-05
• Europejska DIN EN 13053: 2020-05
• Szwajcarska SWKI VA 104-01: 2019-01
Certyfikacja wykonywana jest w oparciu o najnowsze wersje wspomnianych standardów. Może wydawać się to regułą u wszystkich producentów, ale niestety nią nie jest. Zawsze należy upewnić się czy przedstawiane certyfikaty wystawione sa w oparciu o aktualne normy.

Certyfikat jak każdy inny? Nic bardziej mylnego!

Najnowsza certyfikacja jest dotychczas najbardziej wszechstronną. Nie bez powodu większość producentów central jej nie posiada. Integralną częścią certyfikacji jest test jakości materiałów użytych do produkji central i komponentów. Ponadto, wnikliwie sprawdzane są warunki produkcji, dokumentacja wewnętrzna i zewnętrzna, jak również fachowe planowanie i projektowanie central dla konkretnych zastosowań higienicznych.

Po co to wszystko?

Omawiana certyfikacja mimo jej szczegółowości i tak nie obejmuje wszystkiego co czyni centrale robatherm tak higienicznymi. Mimo tego, certyfikat ten dowodzi, że wybierając centrale robaherm jesteśmy po bezpiecznej stronie.

Efektywna ochrona. Trwała higieniczność

Odpowiadasz za jakość powietrza wewnętrznego? Wybierając centrale robatherm, masz gwarancję najwyższej czystości powietrza w długiej perspektywie użytkowania. Powłoka antyseptyczna robatherm skutecznie zapobiega tworzeniu się niebezpiecznych biofilmów. Przez ponad 10 lat, powłoka stanowi skuteczną barierę dla mikroorganizmów, co potwierdzamy stosownym certyfiktem.