Nová filtračná stena pre ešte lepšiu hygienu vzduchu

S novo vyvinutou filtračnou stenou spoločnosť robatherm potvrdzuje svoju neustálu snahu o špičkovú čistotu vzduchu. Výsledok už bol oficiálne podrobený skúmaniu pod mikroskopom: Skúšobňa potvrdila účinnosť separácie v triede U15.

Skúsenosti v oblasti hygieny

V niektorých oblastiach musí kvalita vnútorného vzduchu spĺňať obzvlášť prísne požiadavky. Rozsiahle skúsenosti a podrobné znalosti v oblasti hygienickej úpravy vzduchu poskytujú spoločnosti robatherm v tejto oblasti rozsiahle know-how. Účinnosť separácie inštalovaného filtra je samozrejme podstatná, avšak významnú úlohu pri účinnosti zohráva aj filtračná stena, a teda inštalácia filtračných médií. Zatiaľ čo filtračné steny triedy H14 (HEPA) sú už dlho súčasťou výkonnostného spektra spoločnosti robatherm, nový model predstavuje míľnik.

Výhody pre spoľahlivý výkon

Merania vykonané skúšobňou preukazujú účinnosť filtrácie viac ako
99.9995 % pre častice veľkosti 0.1 až 0.3 mikrometrov. To dokonca prevyšuje špecifické výkonové hodnoty triedy U15. Kľúčovým faktorom tohto výsledku je špeciálne navrhnutá filtračná stena. Okrem jej mimoriadne vysokej tuhosti je charakteristická optimálnym napínaním filtračného média. Ďalšou výhodou je okamžitá pripravenosť pre použitie takéhoto riešenia od spoločnosti robatherm. Napríklad, filtračné steny požadovanej výkonnostnej triedy sú už vopred nainštalované vo vzduchotechnických jednotkách vo výrobe, čím sa eliminuje potreba obvyklého nastavovania na mieste inštalácie.