Antimikrobiálna povrchová úprava.
Účinna ochrana.

Vzduchotechnické jednotky upravujú vzduch a musia zabezpečiť jeho trvalú kvalitu. Povrch vzduchotechnických jednotiek obsahuje permanentne aktívne látky, ktoré prispievajú k zníženiu baktérii.

Aby sa zabránilo riziku vytvárania biofilmu vo vzduchotechnických jednotkách, robatherm ponúka vzduchotechnické jednotky s povrchovou úpravou mikrobiálnym náterom s dlhotrvajúcim overeným účinkom.

Antimikrobiálna povrchová úprava pôsobí naviac aj proti riasam a pliesňam (Aspergillus Niger) na rozdiel od anibakteriálnach prípravkov, ktoré pôsobia len na baktérie (pneumokoky, stafylokoky, coli baktéria, MRSA).

Účinok aditív je založený hlavne na ionizácii. Pôsobenie iónov na metabolicky systém buniek spôsobuje odumretie týchto primitívnych organizmov. Týmto spôsobom antimikrobiálna povrchová úprava zabraňuje ich rozmnožovaniu.

Počas procesu sa zlikviduje 5 miliónov baktérii za hodinu na cm štvorcový. Dlhotrvajúci účinok poskytuje základnú výhodu v porovnaní s konvenčným systémom založenom na báze nano –striebra.