Nová norma pre filtre ISO 16890

V decembri 2016 sa stala účinnou norma ISO 16890 aby globálne regulovala a nahradila rôzne normy ako EN 779 alebo ASHRAE 52.2. Osobitne sú ovplyvnené typy filtrov, ktoré patria do skupín G, M a F. Na prechod na novú ISO normu bolo uplatnené prechodné obdobie 18 mesiacov, v ktorom sa súčasne uplatňujú aj norma EN 779 ako aj norma ISO 16890 až do polovice roku 2018.

Übergangsphase ISO 16890

ISO 16890 zahŕňa jemný prach

Rôzne štúdie, medzi inými tie, ktoré iniciovala Svetová zdravotná organizácia (WHO), sa zaoberajú dopadmi jemného prachu na zdravie ľudí. Výsledky sú jasné. Znečistenie vzduchu a najmä malé častice vo vzduchu sú zdraviu škodlivé a čiastočne vedú k smrteľným respiračným a kardio­vaskulárnym ochoreniam. Tieto častice sú rozdelené do kategórii rôznych PM tried, menovite PM1 (aerodynamický priemer ≤ 1 μm), PM2.5 (≤ 2.5 μm) a PM10 (≤ 10 μm). Skratka PM znamená “Particulate Matter” – odlučované častice, napr. jemný prach.

ISO 16890-Klassen

S robatherm vždy v súlade s normou ISO 16890

Prechod na normu ISO 16890 a s tým spojených 49 tried filtrov namiesto predchádzajúcich 9 tried filtrov skutočne môžu spôsobiť neistotu ako aj potrebu objasnenia a spresnenia. Najmä skutočnosť, že predchádzajúce triedy filtrov nemôžu byť automaticky priradené do nových tried podľa novej klasifikácie, môže vyvolávať diskusie počas prechodného obdobia. Ako prémiový výrobca sa robatherm cíti zodpovedný a intenzívne sa angažuje v tejto záležitosti a je pripravený poskytnúť kompaktné informácie na vznikajúce otázky a dotazy vyplývajúce v súvislosti s touto témou. Brožúra „49 tried filtrov namiesto 9 - vzduchové filter podľa normy ISO 16890 v prehľade.“ kompaktne sumarizuje relevantné informácie.
Naši skúsení technici Vám ochotne poskytnú radu s ohľadom na to, ktoré filtračné triedy najviac zodpovedajú vašej špecifickej aplikácii.