Riešenia pri špecifických aplikáciách

robatherm sa svojimi technologicky náročnými riešeniami prispôsobuje rôznym nárokom ľudí na okolitý vzduch. Kompetencia špecialistov ponúkajúcich vzduchotechnické zariadenia v kombinácii s vynikajúcou flexibilitou pri voľbe veľkosti zariadenia a voľbe komponentov umožňujú ponúkať optimálne na mieru šité zariadenia pre každé použitie.

Pri spracovaní návrhov jednotlivých aplikácii využíva robatherm know-how nespočetného množstva realizácii vzduchotechnických jednotiek v oblastiach výroby, priemyslu, hygieny a komfortu. Založené návrhy zariadení a kontrolné zoznamy vytvárajú a urýchľujú odborne spôsobilé plánovanie a projektovanie. Technicky vyspelé návrhy zabezpečujú optimálnu funkčnú bezpečnosť a energetickú účinnosť.