Vaša kontaktná osoba na Slovensku

robatherm Slovensko s.r.o. je Vašou kontaktnou osobou na Slovensku.
Spoločne plníme rôzne nároky ľudí  na okolitý vzduch prostredníctvom technologicky náročných riešení.

robatherm Slovensko, s.r.o.
Eduard Jánoš
Nemešsegská 6331/5
92901 Dunajská Streda

Telefon +421 31 39 44 445
Telefax +421 31 27 00 231
Mobil +421 905 583419
eduard.janos@robatherm.sk