ErP – sprísnené požiadavky na účinnosť

V rámci Európskej smernice ErP- 2009/125/ES (Energy-related-Products), tiež nazývanej Eko-dizajn smernica, sa uplatňujú nové požiadavky týkajúce sa energetickej účinnosti vetracích jednotiek od 1. 1. 2016 v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Na vetracie jednotky sa vzťahuje Nariadenie 1253/2014/ES ktoré vstúpilo do platnosti 26. 11. 2014. Od 1. 1. 2016 boli uplatňované nové požiadavky na vetracie jednotky v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. (EHP).

ErP smernica (ekodizajn) pre chladiace systémy a tepelné čerpadlá

Nové nariadenie EU 2281/2016/EU pokrýva mnohé rôznorodé produkty (chladiace zariadenia, tepelné čerpadlá, atd.) a je platné od 01. 01. 2018 v Európskom hospodárskom priestore. Definuje požiadavky na chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá a stanovuje nové ukazovatele s ohľadom na energetickú účinnosť.

RLT-Geräte gemäß ErP-Richtlinie, Ökodesign-Richtlinie

ErP smernica 2281/2016/EU definuje požiadavky na minimálnu účinnosť pri celoročnom užívaní a umožňuje sprísnenie požiadaviek v roku 2021.

RLT-Geräte gemäß ErP-Richtlinie, Ökodesign-Richtlinie

Nariadenia EU 1253/2014/ES pre vetracie jednotky a 2281/2016/EU pre ohrievače a chladiče vzduchu stále zadávajú príčinu na diskusiu a často vedú k neistote pri ich uplatnení v praxi. Spoločnosť robatherm sa intenzívne angažuje v oblasti témy ErP, aby bola schopná ponúkať kompetentné, vyhovujúce riešenia, v súlade s princípom právnej istoty.