Made by robatherm

robatherm má ambíciu zaujať vedúce miesto na trhu so vzduchotechnickými zariadeniami.

Produkty prispôsobené na mieru požiadavkám našich zákazníkov s vysokými štandardami kvality, bezpečnosti a životnosti sú výrazom našej dôslednej prémiovej stratégie.

robatherm ako spoločnosť s vedúcim postavením v oblasti techniky , stavia na ctižiadostivosti svojich spolupracovníkov vyvíjať stále lepšie riešenia a produkty.

Prestaviteľná, vysoko efektívna výroba s technicky vyspelými pracovnými postupmi ako aj solídne znalosti a vysoká angažovanosť našich spolupracovníkov sú kľúčom k naplneniu Vašich želaní a požiadaviek.