ErP –sprísnujúce sa požiadavky na úcinnost

V rámci Európskej smernice ErP 2009/125/ES (v SR prebratá ako zákon 529/2010 o environmentálnom navrhovaní výrobkov –známy tiež ako zákon o ekodizajne), sa od 1.1.2016 budú uplatnovat nové požiadavky týkajúce sa energetickej úcinnosti AHU v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Na AHU sa vztahuje Nariadenie Komisie (EU) 1253/2014, ktoré je platné od 26.11.2014.(Nariadenie je záväzné ako celok a je priamo uplatnitelné v SR).

Na požiadanie, je robatherm schopný vyrobit AHU ktoré splnujú úroven požiadaviek ErP smernice nie len pre rok 2016 ale aj pre rok 2018.