Řešení odpovídající typu aplikace

K rozličným nárokům lidí na vnitřní klima se robatherm staví navrhováním technologicky vyspělých řešení. Kompetence specializovaného výrobce vzduchotechnických jednotek v kombinaci s neporovnatelnou flexibilitou při návrhu velikosti a velkým výběrem komponent umožňují nabídnout zařízení optimálně navržené pro každou aplikaci.

Know-how získané nespočtem dodaných vzduchotechnických jednotek pro oblasti výroby, průmyslu, hygieny a komfortní klimatizace zapracoval robatherm do jednotlivých konceptů pro konkrétní typ aplikace.
Zpracované koncepty vzduchotechnických jednotek a kontrolní seznamy určují jasnou strukturu a urychlují technicky vyspělé projektování. Vyzrálé koncepce zaručují optimální funkční spolehlivost a energetickou účinnost.