Zatwierdzone do użycia w strefach wybuchowych.

W momencie, gdy powietrze staje się potencjalnie niebezpieczne, robathem oferuje centrale ATEX, zawierające systemy kontroli nie ujmujący im wszechstronności oraz higieny i efektywności energetycznej. Substancje wybuchowe, stanowiące zagrożenie dla mienia i życia ludzkiego, są wytwarzane częściej, niż się wydaje. Zachodzi to w warunkach atmosferycznych, gdy tlen miesza się z substancjami łatwopalnymi, takimi jak gazy, pył czy opary. Wytyczne ATEX - “ATEX” oznacza “Atmosfery Wybuchowe” - zapewniają użytkownikom, instalatorom i projektantom ochronę życia i mienia. ATEX skupia się na ochronie prewencyjnej przed zapłonem na skutek tarcia, wyładowań elektrycznych oraz gorących powierzchni.

RLT-Gerät von robatherm gemäß ATEX 95