De luchtfilternorm ISO 16890

In december 2016 is de nieuwe norm ISO 16890 in werking getreden. Dit om de verschillende normeringen, zoals EN 779 en ASHRAE 52.2, die wereldwijd worden gebruikt samen te voegen. Concreet gaat het om de filterklassen G, M en F. Voor de omschakeling naar de nieuwe ISO norm is er een overgangsperiode van 18 maanden: in deze periode is zowel de huidige norm EN 779 en nieuwe norm ISO 16890 van kracht. Vanaf 1 juni 2018 is alleen nog de ISO 16890 norm van kracht.

Übergangsphase ISO 16890

ISO 16890 houdt rekening met fijnstof

Verschillende studies, onder andere geïnitieerd door de Wereldgezondheids­organisatie (WHO), hebben de uitwerking van fijnstof op de menselijke gezondheid onderzocht. De resultaten zijn eenduidig: luchtvervuiling en in het bijzonder fijnstof is schadelijk voor met name de luchtwegen en ver­hoogd de kans op hart- en vaatziekten. De deeltjes worden in verschillende klassen ingedeeld: PM1 (doorsnede deeltje ≤ 1μm), PM2,5 (≤ 2,5 μm) en PM10 (≤ 10 μm); waarin PM (“Particulate Matter”) staat voor fijnstof.

ISO 16890-Klassen

Met robatherm altijd conform de ISO 16890

De omschakeling naar de ISO 16890-norm en de daarmee verbonden 49 filterklassen in plaats van de huidige 9 filterklassen kunnen onduidelijkheden en vragen oproepen. Door het feit dat de huidige filterklassen niet eenvoudig in de nieuwe filterklassen kunnen worden ingedeeld, kan dit tijdens de overgangsperiode tot discussies leiden. Als fabrikant van hoogwaardige luchtbehandelingskasten neemt robatherm de verantwoordelijkheid om zich intensief met dit onderwerp bezig te houden en de vragen met duidelijke en bondige informatie te beantwoorden. In de brochure „49 in plaats van 9 filterklassen - De Luchtfilternorm ISO 16890 in een overzicht.“ is alle relevante informatie compact samengevat.
Graag adviseren wij u welke filterklassen voor uw toepassing zinvol zijn.